Artist

Pivovar Obora CZ

Pestujú si vlastný jačmeň a vlastný chmeľ, jeho odrody Žatecký poloraný červeňák, Sládek, Kazbek, Rubín a Premiant. Príď si ich vychutnať na Salón Piva.

Distribútor a predajca: Bavarian Slovakia

NOVINKA / NEW BEER

Back to top