Artist

Pálffy Brauerei

V Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure sa podľa dochovaných informácii okrem výroby vína vždy varilo aj pivo. Náš pivovar Pálffy Brauerei sa vracia k tejto tradícií a nadväzuje na ňu varením viacerých typov remeselného piva.

Rod Pálffyovcov bol vždy verný habsburským panovníkom. Ich rod charakterizuje heslo Pro rege et patria, Pre kráľa a krajinu. Toto heslo sa stalo aj súčasťou loga nášho pivovaru, lebo naše pivo varíme pre všetkých a obstojí aj na kráľovskom stole. Keďže náš pivovar sa nachádza priamo v Kaštieli Pálffy v Svätom Jure, nemohli sme ho nazvať inak ako Pálffy Brauerei, v skratke PaB ( znie to ako [pub].

NOVINKA / NEW BEER

Back to top