Artist

Kočovný pivovar Parom

Pomenovanie pre pivovar “Parom“ si zvolili podľa staroslovanského boha hromov a bleskov Perúna, ktorý bol na území Slovenska známy pod menom Parom. Bol zároveň aj ochranca dobrých poľnohospodárov, čiže mal blízko k pestovaniu hlavnej suroviny na výrobu piva, ktorým je slad. Dôležitým aspektom pri výbere názvu bolo, že majú radi Slovensko a jeho históriu a sú radi, že túto históriu môžu ľudom priblížiť aj takouto netradičnou formou, hoci pritom pre ľudí veľmi blízkou. Aj pri výbere názvov pív používajú slovanskú terminológiu, čo vždy priblížia aj na etikete, kde je vysvetlené prečo dostalo konkrétne pivo svoje meno. Slovo „parom“ sa v slovenskom jazyku dodnes používa a mnohí si možno ani neuvedomujú, odkiaľ to slovo pochádza. Doparoma!

NOVINKA / NEW BEER

Back to top