Artist

Unorthodox Brewing

My sme Unorthodox Brewing. Sme odlišní, rovnako ako naša rodná Bratislava. Je nám jedno, čo si o nás myslia iní ľudia - nie je nám ale jedno, čo si myslia o našom pive. Do každej jednej kvapky sme vložili naše srdcia a duše a dbáme o to, aby bolo vždy osviežujúce a chutné. Takže prestaňte byť opatrní a konzervatívni! Zdvihnite pohár a napite sa! Buďte divokí, odvážni a bezprostrední. Staňte sa neortodoxnými ako my!!!

We are Unorthodox Brewing. We are different, same as our birthplace Bratislava. We don´t care what other people think of us - but we care what they think about our beers. We put our hearts and souls to every single drop and strive to make it always refreshing and tasty. So stop to be cautious and conservative ! Raise your glass and drink it ! Be wild, brave and direct. Become unorthodox as us !!!

NOVINKA / NEW BEER

Back to top