Salón Piva

Slovenská pivná korunka 2022

Slovenská pivná korunka je degustačnou súťažou slovenských pív, ktorá má najdlhšiu tradíciu na Slovensku.

Súťaž sa koná od roku 2006 a od roku 2010 sa do nej zapájajú aj remeselné pivovary.

Slovenská pivná korunka je celoslovenskou degustačnou súťažou slovenských pív. Cieľom súťaže je propagovať a oceňovať kvalitu a profesionalitu pri výrobe piva. Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie za účelom zachovania maximálnej objektivity a nezávislosti.
Slovenskí výrobcovia piva môžu prihlásiť všetky svoje značky vyrábané na Slovensku. Zo súťaže sú vylúčené pivá vyrábané kočovnými pivovarmi a pivá vyrábané v licencii, okrem kategórie V. Nealkoholické pivá a VI. Miešané nealkoholické nápoje typu radler. Všetky podmienky súťaže sú zhrnuté v Organizačnom štatúte.

V prípade záujmu o účasť v súťaži je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a uhradiť poplatok 36,- eur s DPH, (t. j. 30 eur bez DPH) za každú prihlásenú vzorku. Celú sumu (spolu s DPH) je potrebné uhradiť po obdržaní daňového dokladu od spoločnosti Marko Production, s. r. o., bankovým prevodom na číslo účtu: SK66 8330 0000 0025 0074 2034, najneskôr do 20. apríla 2022. Do poznámky k platbe zadajte IČO spoločnosti, na ktorú bude vystavený daňový doklad. V prípade, ak poplatok nebude uhradený do uvedeného termínu, vzorka nebude zaradená do súťaže.

Degustácia sa uskutoční 4. mája 2022 na Veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na slávnostnom galavečere 2. júna 2022.
Novinkou je Festival Slovenská pivná korunka 2022, ktorý bude 3. – 4. júna 2022.

Vyhlasovateľom a organizátorom tejto degustačnej pivnej súťaže je Slovenské združenie výrobcov piva a sladu. Spoluorganizátor je Marko production s.r.o..

ON-LINE registrácia je tu.

Slovenská pivná korunka 2022

Back to top